περιστροφική vane κενή αντλία

vane κενή αντλία τύπων, μηχανική κενή αντλία, περιστροφική κενή αντλία.