Μοριακή κενή αντλία

στροβιλο κενή αντλία, turbomolecular κενή αντλία, υψηλή κενή αντλία.