κενή αντλία ριζών

αντλία ανεμιστήρων ριζών, βιομηχανικός ανεμιστήρας ριζών, κενός ανεμιστήρας ριζών.