Συμπληρωματική κενή αντλία

κενή συμπληρωματική αντλία, μηχανική συμπληρωματική κενή αντλία, Κενή αντλία ανεμιστήρων ριζών.